Motyle odżywiające się nie tylko pokarmem roślinnym

Nie wszystkie motyle, które żyją na kuli ziemskiej odżywiają się pokarmem roślinnym. Na Półwyspie Malajskim spotkamy niezwykle duże, kolorowe motyle, których pokarmem jest krew ssaków. Motyle te noszą łacińską nazwę Calyptra eustrigata. Motyle te charakteryzują się krótką, ale niezwykle ostrą ssawką, która bez wysiłku przebijają skórę człowieka, bawołu lub jelenia. Motyle te są motylami bardzo groźnymi. Ze względu na swój sposób odżywiania się przenoszą ciężkie choroby tropikalne.

Życiu ludzi i zwierząt zagrażają także motyle, które zamieszkują Cejlon, Indie, Tajlandię oraz Birmę. Motyle te mogą umieścić swoją długą ssawkę w kąciku oka człowieka lub zwierzęcia. Na skutek podrażnienia z oczu człowieka lub zwierzęcia płyną łzy, które motyl ten wysysa. Podobnie, jak wspomniany wyżej gatunek motyla, także i te mogą przenosić choroby tropikalne, zarażając nimi nie tylko zwierzęta, ale także ludzi. Jednym z największych motyli, które żyją w Europie środkowej jest paź królowej. Motyl ten podlega w naszym kraju ochronie.