Bardzo liczna gromada zwierząt

Najbardziej liczną gromadą zwierząt, które żyją na Ziemi są owady. Spośród owadów najwięcej gatunków reprezentują chrząszcze. Tylko w naszym kraju żyje około 6 000 chrząszczy. Wśród żyjących na Ziemi chrząszczy są zarówno gatunki bardzo małe, ale też bardzo duże. Wśród chrząszczy spotkamy zarówno gatunki odżywiające się innymi zwierzętami, ale też gatunki, które żywią się pokarmem roślinnym. Te ostatnie wyrządzają bardzo duże szkody na polach uprawnych. Wielka liczba chrząszczy spowodowała, że zostały one podzielone na 2 podrzędy.

Podział na podrzędy wyróżnia chrząszcze drapieżne oraz chrząszcze wielożerne. Przedstawicielami chrząszczy drapieżnych jest rodzina trzyszczowatych. Chrząszcze należące do tej rodziny są chrząszczami pożytecznymi dla człowieka. Chrząszcze te odżywiają się bowiem owadami, które żerują na drzewach. Chrząszczem pożytecznym dla człowieka jest także biegacz skórzasty, który odżywia się między innymi żerującą na ziemniakach stonką. Nasz ogród ze ślimaków oczyszczą chrząszcze nazywane przez nas szczypawkami.

Zobacz stronę autora: odwrócona osmoza