Nocna brudnica mniszka

W naszym kraju żyją nie tylko motyle dzienne, ale także motyle nocne. Przedstawicielem żyjących w naszym kraju motyli nocnych jest brudnica mniszka. Motyl ten jest wielkim szkodnikiem naszych lasów. Brudnica mniszka żyje na różnych gatunkach drzew, najchętniej jednak bytuje na sosnach i centrum medyczne zielona góra świerkach. Samica brudnicy mniszki składa do 300 jaj, jaja te samica składa pod porostami lub pod korą drzewa.

Kiedy z jajeczek złożonych przez samicę brudnicy mniszki zaczynają wykluwać się gąsienice, ich pokarmem są igły drzew iglastych. http://pracownia-feniks.pl W ciągu życia jedna gąsienica jest w stanie zjeść nawet 1000 igieł. Świerk pozbawiony 70 % igieł ginie, w przypadku sosny dochodzi do jej zamierania już po utracie 10 % igieł. Gąsienice brudnicy mniszki w przypadku, kiedy zjedzą już igły z całego drzewa schodzą niżej, przenoszą się też z jednego drzewa na drugie, stąd też wielkie szkody czynione przez te motyle w lasach. Z kolei w ogrodach duże szkody wyrządza bielinek kapustnik, który żeruje na liściach tych roślin. Bielinka kapustnika spotkamy także na łąkach.